Genom ett mönsterskydd kan en ensamrätt till en produkts form
eller till ett ornament (en dekoration) erhållas.

© 2012 by Tree Jewellery. All right reserved.